Starta en skola, förskola eller fritidshem

Vill du starta en förskola, skola, fritidshem eller öppen fritidsverksamhet?

Anmäl verksamheten

Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamheten ska starta.

Anmälan om lokal för barnomsorg Länk till annan webbplats.

Bilaga till Anmälan om barnomsorg Länk till annan webbplats.

När du har skickat din anmälan

När du har skickat in din anmälan kommer Miljökontoret att ta kontakt med dig för att boka en tid för att titta på verksamheten.

Du får betala en avgift för handläggning av anmälan, enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

Om du inte anmäler

Om du inte anmäler att du ska starta en förskola, skola, fritidshem eller liknande verksamhet kan leda till att en miljösanktionsavgift tas ut.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad