Starta en skola, förskola eller fritidshem

Vill du starta en förskola, skola, fritidshem eller öppen fritidsverksamhet?

Du behöver anmäla verksamheten till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamheten ska starta.

När du har skickat in din anmälan kommer Miljökontoret att ta kontakt med dig för att boka en tid för att titta på verksamheten.

Du får betala en avgift för handläggning av anmälan, enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

Att inte anmäla att du ska starta en förskola, skola, fritidshem eller liknande verksamhet kan leda till att en miljösanktionsavgift tas ut.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad