Starta enskild verksamhet - förskola eller enskild pedagogisk omsorg

Den som vill bedriva fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg i Lindesbergs kommun ska göra en ansökan till barn- och utbildningsförvaltningen.

För att starta verksamhet eller utöka verksamhet vid en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem behöver du ansöka om godkännande hos Skolinspektionen.

Förvaltningen utreder ansökan om att starta förskola eller pedagogisk omsorg utifrån särskilt framtagna riktlinjer och förvaltningschefen beslutar sedan om eventuellt godkännande. Ett beslut om godkännande ger rätt till bidrag som utgår från barn- och utbildningsnämndens innevarande budget.

Senast uppdaterad