Starta enskild verksamhet - skola, förskoleklass eller fritidshem

För att starta verksamhet eller utöka verksamhet vid en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem behöver du ansöka om godkännande hos Skolinspektionen.

Senast uppdaterad