Tobaksfria nikotinprodukter

Om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du först anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Anmälan

Från den 1 augusti 2022 kommer en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, så kallat vitt snus eller nikotinpåsar. Det innebär att du som ska börja sälja tobaksfria nikotinprodukter först måste anmäla det till Samhällsbyggnad Bergslagen. Du som redan säljer tobaksfria nikotinprodukter behöver anmäla försäljningen senast den 1 augusti.

Tillsammans med anmälan ska du skicka med ett egenkontrollprogram.

Egenkontroll

Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter, ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter. Du ska också se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten. I egenkontrollprogrammet ska du beskriva vilka rutiner verksamheten har för att följa lagen. Egenkontrollprogrammet ska skickas in till Samhällsbyggnad Bergslagen tillsammans med anmälan av tobaksfria nikotinprodukter.

Ålderskrav

Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas, eller på annat sätt lämnas ut till den som har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska säkerställa att mottagaren har uppnått den åldern genom att kontrollera legitimation. Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över det till någon under 18 år.

På försäljningsstället ska det finnas en väl synlig skylt med information om åldersgränsen, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Märkning av tobaksfria nikotinprodukter

Samtliga förpackningar av tobaksfria nikotinprodukter ska ha en innehållsdeklaration och en hälsovarning.

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla tobaksfria nikotinprodukter utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

Vid frågor kontakta

Johannes Glanz, tillståndshandläggare
0581-830 29
johannes.glanz@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad