Upphandling och inköp

Lindesbergs kommuns inköp ska präglas av affärsmässighet och ansvarfull hantering av kommunens skattemedel. Den goda affären står i fokus med kommunens gemensamma bästa som mål.

Alla inköp som kommunen gör måste följa upphandlingslagstiftningen. Lagen säger inte vad som ska köpas men hur ett inköp ska gå till. För mer information om Lagen om offentlig upphandling (LOU) och övrig upphandlingslagstiftning, se Upphandlingsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Aktuella upphandlingar Länk till annan webbplats.

Aktuella avtal Länk till annan webbplats.

Bli leverantör till kommunen

Välkommen att göra affärer med oss.

Vid alla inköp som överstiger direktupphandlingsgränsen på 615 312 kr måste Lindesbergs kommun göra en offentlig upphandling. Vi annonserar ut en varor och tjänster via en databas. Där finns också förfrågningsunderlag som beskriver vad vi ska köpa och vilka krav som ska uppfyllas.

Vår ambition är att så många företag som möjligt ska kunna vara med och lämna anbud i de upphandlingar vi annonserar.

Se vilka varor och tjänster som finns annonserade på opic.com Länk till annan webbplats.

För att bli leverantör måste du vara med och lämna anbud, men hur?

Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare. För att delta i en offentlig upphandling behöver du känna till hur det fungerar.

Du lämnar anbud elektroniskt via kommunens system TendSign. När du har loggat in anges det tydligt vilka krav som ska uppfyllas för att delta i upphandlingen. All kommunikation kring upphandlingen sker via Frågor och svar i systemet.

För dig som anbudslämnare är det kostnadsfritt att ansluta sig till ett grundkonto hos Visma TendSign. I den här filmen visas hur du lämnar anbud via Visma Tendsign.

Tips till dig som lämnar anbud

Att lämna anbud är enklare än vad man kan tro. Nedan ger vi dig tips om vad du bör tänka extra på.

Börja i tid

Vi behöver ofta säkerställa våra affärer genom krav på certifieringar, intyg och andra uppgifter som kan ta tid att samla in. Det är därför bra att du läser igenom vad som krävs i god tid innan sista anbudsdag.

Krav och villkor

Det är viktigt att du kan leva upp till angivna ”ska-krav” och att du accepterar de angivna avtalsvillkoren. Om du anser att kraven är otydliga eller motsägelsefulla så kan du hjälpa till att göra affären bättre genom att ställa en fråga till oss.

Ställ frågor och begär förtydliganden

Det är viktigt att du läser igenom och förstår samtliga krav och förutsättningar i upphandlingsdokumentet. I de fall något är oklart eller otydligt ställer du dina frågor direkt till oss i upphandlingsverktyget Visma TendSign Länk till annan webbplats. via funktionen Frågor & Svar.

Komplett anbud

Kravet på likabehandling i lagen begränsar våra möjligheter att begära in förtydliganden och kompletteringar efter anbudstidens utgång. Det är därför viktigt att all information och all efterfrågad dokumentation finns i ert anbud vid inlämnandet.

E-handel

Lindesbergs kommun arbetar aktivt med e-handel för att effektivisera inköp av varor. I dagsläget har vi ett 30-tal av våra ramavtal i vår inköpsportal.

Fördelar med e-handel

  • Leverantörer ges en direkt anslutning till Lindesbergs kommuns e-handelssystem.
  • Tid och kostnader besparas för administration och fakturering.
  • Beställare kan enkelt ta del av vilka produkter som ingår i avtalet.

Standardiserad e-handel

Användning av e-handel innebär att Lindesbergs kommun avser att utväxla affärsdokument elektroniskt mellan er som leverantör och oss som köpare.

Standarder enligt Single Face To Industri, SFTI

Lindesbergs kommun följer de gemensamma standarder för e-handel som används i offentlig sektor och som rekommenderas av SFTI. Dessa är väletablerade på marknaden, baseras på öppna och internationella standarder och lämpar sig för olika inköpssituationer.

Du kan kostnadsfritt ställa frågor till SFTI tekniska kansli via tekniskt.kansli@skl.se.

Länkar

Fakturera Lindesbergs kommun

Om upphandling på Konkurrensverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Upphandlingsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Lagen om offentlig upphandling på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Upphandlingsansvarig

Jennifer Klingvall

jennifer.klingvall@lindesberg.se

0581-810 43

Upphandlare

Magnus Nordkvist

magnus.nordkvist@lindesberg.se

0581-810 41

Senast uppdaterad