Upphandling och inköp

Att köpa korrekt är inte alltid så lätt. Det finns lagar och avtal som skall följas förutom politiska direktiv som kan beslutas av kommunfullmäktige.

För att på bästa sätt tillgodose våra förvaltningar och skattebetalarna, köper Lindesbergs kommun varor och tjänster korrekt och ekonomiskt, för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta av de medel som står till förfogande.

Mer information

Magnus Nordkvist

Upphandlare

magnus.nordkvist@lindesberg.se

0581-810 41

Senast uppdaterad