Upphandling och inköp

Att köpa korrekt är inte alltid så lätt. Det finns lagar och avtal som skall följas förutom politiska direktiv som kan beslutas av kommunfullmäktige.

För att på bästa sätt tillgodose våra förvaltningar och skattebetalarna, köper Lindesbergs kommun varor och tjänster korrekt och ekonomiskt, för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta av de medel som står till förfogande.

Sök fram och hitta avtal på sidan om avtalsinformation Länk till annan webbplats.

Stöd inom offentliga affärer på Upphandlingsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information

Upphandlingsansvarig

Jennifer Klingvall

jennifer.klingvall@lindesberg.se

0581-810 43

Upphandlare

Magnus Nordkvist

magnus.nordkvist@lindesberg.se

0581-810 41

Senast uppdaterad