E-handel

E-handel hjälper till att effektivisera inköp av varor.

Lindesbergs kommun arbetar aktivt med e-handel för att effektivisera inköp av varor. I dagsläget har vi ett 30-tal av våra ramavtal i vår inköpsportal.

Fördelar med e-handel

Fördelar med e-handel är följande:

  • Leverantörer ges en direkt anslutning till Lindesbergs kommuns e-handelssystem.
  • Tid och kostnader besparas för administration och fakturering.
  • Beställare kan enkelt ta del av vilka produkter som ingår i avtalet.

Standardiserad e-handel

Användning av e-handel innebär att Lindesbergs kommun avser att utväxla affärsdokument elektroniskt mellan er som leverantör och oss som köpare.

Standarder enligt Single Face To Industri, SFTI

Lindesbergs kommun följer de gemensamma standarder för e-handel som används i offentlig sektor och som rekommenderas av SFTI. Dessa är väletablerade på marknaden, baseras på öppna och internationella standarder och lämpar sig för olika inköpssituationer.

Du kan kostnadsfritt ställa frågor till SFTI tekniska kansli via tekniskt.kansli@skl.se.

Länkar

Fakturera Lindesbergs kommun

Om upphandling på Konkurrensverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Upphandlingsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Lagen om offentlig upphandling på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Upphandlingsansvarig

Jennifer Klingvall

jennifer.klingvall@lindesberg.se

0581-810 43

Upphandlare

Magnus Nordkvist

magnus.nordkvist@lindesberg.se

0581-810 41

Senast uppdaterad