Verksamheter på Arbetsmarknadsenheten

Verksamheterna syftar till att erbjuda arbetstillfällen och arbetsplatsförlagda aktiviteter för individer som står längre från den reguljära arbetsmarknaden.

På arbetsmarknadsenheten i Lindesbergs kommun finns ett antal verksamheter som arbetar med enklare arbetsuppgifter. För närvarande är det fyra praktiska verksamheter:

  • Serviceteamet
  • Snickeriet
  • Bilpoolen
  • Städlaget.

Verksamheterna har arbetshandledare som organiserar, samordnar och utför den dagliga verksamheten. De har även i uppdrag att handleda de övriga anställda och praktikanter som finns i verksamheten.

I verksamheterna arbetar vi med individens behov i fokus samtidigt som vi levererar kvalitativa tjänster. Arbetshandledarna har en central funktion för att få verksamheterna att fungera på ett bra sätt. Verksamheter kan avvecklas och tillkomma, beroende på vilket behov som finns för målgrupperna och vilka uppdrag som är lämpliga.

Senast uppdaterad