Bilpoolen

Arbetsmarknadsenheten hanterar de bokningsbara bilar som finns i kommunens bilpool samt administration för verksamhetsknutna bilar.

Kopplat till arbetsuppgifterna finns en arbetshandledare samt ett antal anställda serviceassistenter. Syftet med verksamheten är att erbjuda en anställning för de personer som står långt från reguljära arbetsmarknaden och/eller har behov av att rustas inför anställning på reguljära arbetsmarknaden. Bilpoolsverksamheten tillhör arbetsmarknadsenheten och utgår från Masugnen.

Bilpoolen kan erbjuda en del kringtjänster för interna verksamheter, dessa utförs på förfrågan utifrån verksamheternas behov.

Vi utför inte några uppdrag till privatpersoner eller andra företag, utan arbetar enbart på uppdrag av interna verksamheter i kommunen och de kommunala bolagen.

Kontakta bilpoolen

Mirel Kevric
0581-816 23
mirel.kevric@lindesberg.se
Bilpoolsansvarig

Senast uppdaterad