Snickeriet

Snickeriet är ytterligare en verksamhet under arbetsmarknadsenheten.

Verksamheten finns på Stafettgatan 5 och består av en arbetshandledare och ett antal anställda serviceassistenter. Syftet med verksamheten är att erbjuda en anställning för de personer som står långt från reguljära arbetsmarknaden och/eller har behov av att rustas inför anställning på reguljära arbetsmarknaden. Snickeriet tillverkar träprodukter på förfrågan från interna verksamheter i kommunen och de kommunala bolagen. Det kan vara allt ifrån bord, stolar, bryggor eller smittskyddsskärmar med plexiglas.

Kontakta Snickeriet

Kari Labermo
Arbetshandledare
Kari.labermo@lindesberg.se
0581–81673

Senast uppdaterad