Städlaget

Städlaget består av arbetshandledare och ett antal anställda som arbetar med hemstäd på uppdrag av hemtjänsten i kommunen.

Städlaget på Arbetsmarknadsenheten

Städlaget på Arbetsmarknadsenheten

Syftet är att underlätta för brukarna att bo kvar i det egna hemmet. Syftet med verksamheten är att erbjuda en anställning för de personer som står långt från reguljära arbetsmarknaden och/eller har behov av att rustas inför anställning på reguljära arbetsmarknaden. Städlaget tillhör arbetsmarknadsenheten och är placerad på Masugnen.

Vi utför inte städuppdrag till privatpersoner eller andra företag, utan arbetar enbart på uppdrag av hemtjänsten eller andra interna verksamheter i kommunen och de kommunala bolagen.

Kontakta Städlaget

Pirkko Norberg
Arbetshandledare
pirkko.norberg@lindesberg.se
0581-816 42, 070-228 16 12

Senast uppdaterad