Arbetsmarknad

Lindesbergs kommun ligger mitt i Bergslagen. Här finns en lång tradition av entreprenörskap och nytänkande kvar i trakten, vilket säkert har bidragit till att småföretagandet än idag spelar en viktig roll i kommunen.

För dig som idag saknar sysselsättning vänder du dig främst till Arbetsförmedlingen. Inom Lindesbergs kommun finns en enhet som arbetar med arbetsmarknadsfrågor, Arbetsmarknadsenheten på Lärcentrum Masugnen (AME). Arbetsmarknadsenheten är kommunens resurs för att hjälpa människor utan sysselsättning vidare mot studier och arbete.

För att vara nära arbetsmarknaden i våra aktiviteter, bjuds föreläsare från privata näringslivet, myndigheter och föreningar in till våra lokaler för att informera deltagare om aktuella branscher, olika yrken och hur företag ser på rekrytering. Studiebesök på olika företag och andra verksamheter ordnas också för deltagarna på AME.

Personalen på AME nätverkar och samarbetar även med andra kommuner och näringslivet för att ordna lokala jobbmässor och föreläsningar i länet.

Kontakt
Zila Conejeros, Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
zila.conejeros@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2019-12-02