Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Mottagningsteam

Mottagningsteamet i Lindesberg är öppet för dig som är mellan 16-64 år och som behöver stöd för att klara egen försörjning, samt är långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven.

Mottagningsteamet i Norra Örebro Län är ”SOFINT”, en sluss till samhällets samlade resurser och insatser. Vi som samverkar i Mottagningsteamet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

Syfte och mål

Syftet är att ge effektiv och snabb vägledning till dig som är i behov av samordnat stöd. Målet är att du ska kunna nå egen försörjning.

För vem?

Är du långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven och behöver stöd från flera myndigheter? Då kan du kontakta Mottagningsteamet i din kommun.

Mottagningsteamet är öppet för dig mellan 16-64 år som behöver stöd för att klara egen försörjning. För att kunna få hjälp av Mottagningsteamet måste du vara folkbokförd i Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun eller Nora kommun.

Hur går jag tillväga för att få stöd?

Du själv eller en anhörig kan ta kontakt med Mottagningsteamet. Du kan också bli hänvisad av handläggare från någon myndighet.

Kontakt

För mer information ta kontakt med Mottagningsteamet i Norra Örebro Län.

mottagningsteamet@sofint.se
070-413 40 96

Senast uppdaterad 2018-10-05