Cisterner

Den som äger en cistern för olja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Alla cisterner som rymmer mer än en kubikmeter måste besiktas regelbundet. Kontrollen ska minska risken för att olja läcker ut och förorenar mark, vatten eller avloppsnätet.

För att veta när cisternen besiktigades senast och om den är korrosionsskyddad (K) eller inte korrosionsskyddad (S) kan du läsa på protokollet från den senaste besiktningen. Datum för den senaste kontrollen ska också finnas på en metallskylt vid cisternen.

Senast uppdaterad 2019-04-30