Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Hygienlokaler

En hygienlokal är en lokal där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Exempel på behandlingar är fotvård, hudvård, akupunktur och tatuering. Även bassängbad inom- och utomhus är hygieniska verksamheter.

Om du tänker starta hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta som till exempel tatuering, piercing, akupunktur eller fotvård, är du skyldig att anmäla verksamheten till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Anmälningsplikten gäller även bassängbad och solarieverksamheter som vänder sig till allmänheten.

Relaterad information

Senast uppdaterad 2019-04-30