Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Miljöfarlig verksamhet

Din verksamhet kan vara anmälningspliktig eller tillståndspliktig enligt miljöbalken. Detta gäller bland annat om du hanterar farliga kemikalier eller har en produktion som ger upphov till att farliga ämnen släpps ut till luft eller till vatten. Buller är också en miljöpåverkan.

Exempel på miljöfarliga verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är

  • mekaniska verkstäder
  • verkstäder för lackering
  • bensinstationer
  • fordonstvättar eller kemtvättar
  • anläggningar för motorsport
  • skjutbanor.

Anmälan

Skicka din anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen i god tid innan verksamheten planerar att startas.

Senast uppdaterad 2019-04-30