Sanering av PCB

PCB är en hälso- och miljöfarlig kemikalie som användes framförallt i fogmassor på fasader och runt fönster på hus byggda eller renoverade under 50- till 70-talet. PCB sprider sig från byggnaderna till mark och luft.

För att förhindra fortsatt spridning av PCB fastställdes en förordning 2007 (Förordning 2007:19 om PCB m.m) som reglerar inventering och sanering av byggnader och anläggningar.

Inventera och sanera

För att inventera och sanera PCB behöver du oftast anlita en expert på området. Resultatet från inventeringen/saneringen ska rapporteras till Miljökontoret.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad