Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Sanering av PCB

PCB är en hälso- och miljöfarlig kemikalie som användes framförallt i fogmassor på fasader och runt fönster på hus byggda eller renoverade under 50- till 70-talet.

För att förhindra fortsat spridning av PCB fastställdes en förordning 2007 (Förordning 2007:19 om PCB m.m) som reglerar inventering och sanering av byggnader och anläggningar.

Har du funderingar kring PCB kan du kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen, miljötillsynlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 2019-04-30