Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning.

Handläggningstid

  • stadigvarande serveringstillstånd är 1 - 3 månader
  • tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten är 1 - 2 månader
  • tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2 - 14 dagar.

Handläggningstiden räknas från det att du kommit in med de handlingar som behövs. Om det tar lång tid för dig att klara ett kunskapsprov, eller om du behöver skicka in kompletterande dokument, kan handläggningen ta längre tid.

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för tillstånd och utbildning.

Senast uppdaterad 2019-04-30