Skadedjur

En insekt eller ett djur anses vara ohyra eller skadedjur när den befinner sig på en olämplig plats och i olämpligt antal.

De kan göra stor skada genom att till exempel angripa livsmedel, textilier och träslag. Några exempel på skadedjur eller ohyra är möss, råttor, vägglöss och kackerlackor.

Ansvar och sanering av ohyra

I hyresrätt
Möbler eller andra föremål som du vet, eller har anledning att misstänka är angripna av skadedjur, får inte tas in i bostaden. Oavsett hur ohyran kommit in i lägenheten är du som hyresgäst skyldig att informera hyresvärden så fort du upptäcker ohyran.

Hyresvärden ansvarar sedan för saneringen. Om du som bor i hyresrätt är ansvarig för att ohyra kommit in eller förökat sig i bostaden kan hyresvärden kräva ersättning för saneringskostnaderna.

I bostadsrätt
Du som bor i en bostadsrätt har enligt Bostadssrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i din lägenhet. Om du orsakar att ohyran kommer in eller förökar sig kan du själv få stå för kostnaden för sanering av ohyran.

Styrelsen är dock alltid skyldig att vidta åtgärder för sanering av ohyran, om det gäller en bostadsrättslägenhet som utgör en del av ett hus.

I villa eller radhus
Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring.

Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Senast uppdaterad 2019-04-30