Skyltning

Du behöver bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.

Riktlinjer för skyltar

Samhällsbyggnad Bergslagen har tagit fram riktlinjer för skyltning. Syftet är att alla på ett lätt och överskådligt sätt ska kunna ta del av regler som gäller för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Dokumentet ska också vara en vägledning vid val av skyltning och stöd vid bygglovgivningen.

Bygglov och andra tillstånd

Skyltar är bygglovspliktiga enligt plan- och bygglagen (2010:900) inom detaljplanelagt område. Det behövs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en befintlig skylt. Det gäller tillfälliga skyltar, permanenta skyltar, skyltar målade på fasad, större flaggor med reklam med flera. Skyltar utanför detaljplanelagt område kräver inte bygglov. Däremot kan tillstånd i vissa fall krävas av Trafikverket och Länsstyrelsen för att sätta upp en skylt. För skyltar som placeras på offentlig plats krävs tillstånd av Polisen.

Senast uppdaterad 2019-04-30