Välkommen till Lindesberg!

I Lindesberg får idéer plats att växa. Kolmilorna har sedan länge slocknat men från Kloten i norr till Fellingsbro i söder finns det entreprenörer, företag och industrier som brinner för att utveckla området och skapa arbetstillfällen.

Bergslagsbakelsen med bergslagsmärket i choklad som togs fram i samband med stadsjubileet 2018.

Där naturtillgångar en gång byggde landets välstånd främjar i dag läget, de goda kommunikationerna och en stark samarbetsvilja företagsklimatet. I Lindesberg är entreprenörskap och nytänkande knappast någon nyhet. Med sitt driv och kreativitet hjälpte de forna bergsmännen till att bygga upp Sverige.

Säkert är det denna tradition som bidragit till att småföretagandet än i dag spelar en viktig roll i området. Förutsättningarna för dåtidens järnhantering var inte bara malmen utan också i hög grad tillgången på skog, vatten och bra kommunikationer.

Dessa förutsättningar har spelat en stor roll för den starka utvecklingen inom massa- och pappersindustrin och den verkstadstekniska industrin i Lindesberg. Här finns ett brett kunnande både vad gäller verktygstillverkning och andra verksamheter som tidigare lutade sig mot gruvindustrin.

Nu har man hittat annan avsättning för sina produkter. Inom den offentliga sektorn är både Lindesbergs kommun och Lindesbergs lasarett viktiga arbetsplatser med många anställda.

Relaterad information

Senast uppdaterad 2019-05-21