Väntjänsten

Väntjänstens mål är att bryta isolering, ge stöd till anhöriga och erbjuda gemenskap till ofrivilligt ensamma. De arbetar helt på frivillig basis och är ett samarbete mellan flera frivilligorganisationer.

I Väntjänsten här i Lindesberg samarbetar Röda korset, pensionärsorganisationerna, Svenska kyrkan, Ria Dorkas och frikyrkorna. Bland annat ställer de upp och hjälper till med mindre uppdrag och besöksverskamhet. De är också med och arrangerar områdesträffar för pensionärer och andra daglediga. Alla som arbetar inom Väntjänsten har tystnadsplikt.

Vad kan Väntjänsten göra för dig?

 • Vara en vän.
 • Ha dagligt telefonkontakt.
 • Sitta ner och prata.
 • Läsa.
 • Skriva brev.
 • Följa med på promenader, utflykter och kortare resor.
 • Hjälpa till i kontakter med myndigheter, fylla i formulär och annan pappersexercis.
 • Följa med och handla.
 • Följa med till bank, post, bibliotek, hårfrisörskan mm.
 • Följa med vid besök på vårdcentral eller sjukhus.
 • Följa med på bio- och teaterbesök eller till kyrkogården mm.
 • Informera om aktiviteter, förenings- och församlingsarbete mm.

Har du hjälp från hemtjänst eller hemvård kan personalen hjälpa dig att få kontakt med Väntjänsten.

Kontakta väntjänsten

Telefon 0581-812 38

Telefontider måndag-fredag kl. 09.00-10.30

Väntjänstens expedition finns på Kullgatan 1 Lindesberg

Senast uppdaterad