Vilket stöd finns för äldre?

Vi erbjuder, efter biståndsbeslut, en mängd insatser för att underlätta vardagen för dig som är äldre.

Vi erbjuder bland annat:

  • Hemtjänst i olika former med stöd och service i hemmet.
  • Hemsjukvård till dig som inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand, utan behöver hälso- och sjukvård i hemmet. Kontakta din läkare på vårdcentralen för bedömning och remiss till kommunens hälso- och sjukvård.
  • Särskilt boende, när du inte längre har möjlighet att bo kvar hemma.
  • Stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som är funktionshindrad.
  • Dagverksamhet för att få möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro med andra.

För att få del av de insatser som kommunen erbjuder, behöver du göra en ansökan enligt socialtjänstlagen SoL.

Har du frågor? - Kontakta Biståndshandläggarnas

Telefon 0581-817 01

Telefontider måndag-fredag 08.00-09.30

Du kan även skicka e-post till bistandshandlaggare@lindesberg.se

Senast uppdaterad