Äldreboende - Särskilt boende

Om du inte längre kan få ditt behov av vård, omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i ditt eget hem, kan du ansöka om att få en plats på ett särskilt boende. Ansökan görs hos kommunens biståndhandläggare.

Åtgärder på boenden för äldre

Med anledning av Folkhälsomyndighetens restriktioner för att bromsa smittspridning av covid-19 i Örebro län genomförs planeringsmöten - så kallade SIP-möten - i första hand via telefon. Restaurangerna är stängda tillsvidare.

Få en plats på ett av våra boenden

Beviljas du plats på ett av våra boenden innebär det att du tecknar ett vanligt hyreskontrakt för den lägenhet du tilldelas. Du får möblera lägenheten själv, med undantag för sängen som redan finns på plats. Du får tillgång till gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum. Det finns sex särskilda boenden i Lindesbergs kommun, dessa finns i olika delar av kommunen.

Boendena är bemannade dygnet runt, det finns tillgång till sjuksköterskor som har det medicinska ansvaret samt tillgång till arbetsterapeut för rehabilitering.
Alla medarbetare har tystnadsplikt.

Avgifter

Hyra för lägenhet, omsorgsavgift samt avgift för mat.

Ansökan

Biståndshandläggarna 0581-817 01 måndag-fredag klockan 8-9.30
bistandshandlaggare@lindesberg.se

Senast uppdaterad