Anhörigstöd

Stöttar eller vårdar du någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning?

Att stötta eller vårda en annan människa är en mycket värdefull insats, men kan ibland kännas ensam och tung. Syftet med kommunens anhörigstöd är därför att stödja anhöriga så att de skall orka, få möjlighet till egen tid och att de kan känna sig trygg i rollen som anhörig. Syftet är också att tillvarata den vilja och kraft som finns hos de anhöriga och andra (frivilliga) så att de kan ge och få stöd samt hjälp av varandra.

I kommunen finns olika former av anhörigstöd. En del sker i samarrangemang med frivilligorganisationer, föreningar och församlingar, eller helt i de olika aktörernas egen regi.

Vem är anhörig?

Med anhörig menas en person inom familje- eller släktkretsen som bistår en annan. Det kan även vara en granne eller vän som i anhörigas ställe antar funktion som anhörig.

Kontakta anhörigavlösare

Servicetelefon 0581-810 83

Telefontider måndag, onsdag och fredag klockan 8.00-10.00

E-post anhorigstod@lindesberg.se

Senast uppdaterad