Avlösning och avlastning

För dig som vårdar eller stödjer en närstående erbjuder kommunen avlastning.

Kostnadsfri avlösning

  • Kostnadsfri avlösning finns till för anhöriga som vårdar någon i hemmet som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning.
  • Avlösningen kan ske i hemmet för att den anhöriga ska kunna få egen tid. Avlösningen är avlastning för den anhöriga och sällskap för den närstående.
  • Avlösningen kan ske alla dagar kl. 8.00 - 21.00.
  • Den kostnadsfria avlösningen kan nyttjas upp till 10 timmar per månad.
  • Du behöver boka avlösningen minst två veckor innan avlösningen ska ske om det är första gånger du nyttjar fri avlösning. Har du nyttjat avlösningen tidigare så räcker det med att du kontaktar oss en vecka innan avlösningstillfället. Du kan boka in flera tillfällen i förväg.

Vem kan få kostnadsfri avlösning?

Vissa insatser innebär redan en form av avlösning/avlastning för anhöriga. Fri avlösning kan därför enbart nyttjas av anhöriga som vårdar någon i hemmet som inte redan har daglig verksamhet, stödfamilj, avlösarservice i hemmet eller personlig assistans enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS).

Har din närstående någon eller några av ovanstående insatser, kontakta då biståndshandläggare/LSS-handläggare för eventuellt andra möjligheter till utökad avlastning.

Kontakta anhörigavlösare

Servicetelefon 0581-810 83

Telefontider måndag, onsdag och fredag klockan 8.00-10.00

E-post anhorigstod@lindesberg.se

Senast uppdaterad