Trygghetsplats, korttidsplats, dagverksamhet

Som stöd för anhöriga erbjuder kommunen olika varianter av avlastning.

Trygghetsplatserna är stängda

Med anledning av Folkhälsomyndighetens restriktioner för att bromsa smittspridning av covid-19 i Örebro län är trygghetsplatserna i Lindesberg och Fellingsbro stängda.

Trygghetsplats för äldre

Som stöd för anhöriga som vårdar en närstående i hemmet och tillfälligt behöver avlastning, finns två trygghetsplatser i kommunen för dygnetruntvistelse under 1-14 dygn.

Vem kan få trygghetsplats?

Trygghetsplatserna kan nyttjas av personer som inte har biståndsbeslut om annan form av korttidsplats eller en svår form av demenssjukdom (då är alternativet avlastning på en korttidsplats). Trygghetsplatsen är avgiftsbelagd. I kostnaden ingår plats i gästrum, mat samt den service och vård som krävs under vistelsetiden.

Bokning av trygghetsplatsen på:

Ekgården sker på telefonnummer 076-725 26 76 säkrast 8-12

Tallåsen sker på telefonnummer 0581-815 06 säkrast 8-12 

Växelvård/Korttidsplats

Växelvård är en form av avlastning med planerade återkommande dygnetruntvistelser för att stötta anhöriga med t. ex. tid för återhämtning.

Vid behov av tillfällig avlastning då anhöriga behöver tid för återhämtning, finns möjlighet till vistelse på en av kommunens korttidsplatser. Biståndsbeslut från en biståndshandläggare krävs för växelvård och för avlastning på korttidsplats.

Dagverksamhet

Dagverksamhet riktar sig till personer med demens. På dagverksamheten arbetar personal med lång erfarenhet av demenssjukdomar. Dagverksamheten tillhör Källgårdens demenscentrum. På Källgården finns sjuksköterskor som kan ge råd och stöd till anhöriga som lever nära någon med en demenssjukdom.

Dagverksamheten är pausad under begränsad tid

Med anledning av Folkhälsomyndighetens restriktioner för att bromsa smittspridning av covid-19 i Örebro län är dagverksamheterna på Bofinken och Källgården tillfälligt pausade.

Meningen med dagverksamheten

Dagverksamheten är till för att ge social samvaro och stimulans, erbjuda fysisk och mental aktivering efter egen förmåga, ge anhöriga avlastning och i möjligaste mån bidra till att vårdtagaren kan bo kvar hemma. För att gå på dagverksamheten krävs biståndsbeslut från en biståndshandläggare. Dagverksamheten är avgiftsbelagd.

Har du frågor? - Kontakta

Biståndshandläggarnas servicetelefon är öppen måndag-fredag 8-9.30,
telefon 0581-817 01.
Du kan även skicka e-post till bistandshandlaggare@lindesberg.se

Senast uppdaterad