Ekonomi och försörjningsstöd

Behöver du stöd och hjälp kring din ekonomi?

Enligt socialtjänstlagen har du rätt till ekonomiskt bistånd om du inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

På försörjningsstöd finns ett antal socialsekreterare och ekonomiassistenter som arbetar med försörjningsstöd som tidigare kallades socialbidrag.

Här kan du få rådgivning i ekonomiska och sociala frågor. Kontakta kommunens växel 0581-810 00 så hjälper vi dig att hitta rätt.

Senast uppdaterad