Försörjningsstöd, socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för dig som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Se informationsfilmen om hur du gör för att söka försörjningsstöd via e-tjänst.

Du ringer till kommunen och lämnar dina uppgifter, ett så kallat nybesökssamtal. Efter telefonsamtalet blir du kallad till en handläggare och får komma på personligt besök för en utredning.

En utredning om försörjningsstöd görs helt och hållet på den enskildes initiativ.
För att det ska bli en tillförlitlig utredning som leder fram till ett korrekt beslut måste handläggaren ha tillgång till uppgifter om alla dina inkomster, utgifter och tillgångar. Handläggaren behöver också ta kontakt med andra myndigheter t ex försäkringskassa, arbetsförmedling och A-kassa.

Stödet är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar är du skyldig att använda dessa till din försörjning innan du bedöms ha rätt till ekonomisk hjälp. Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.

Du ska också i första hand söka de generella förmåner och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Din ansökan handläggs alltid så snabbt som möjligt. Det är viktigt att din ansökan är korrekt ifylld och att alla handlingar som behövs är bifogade. I annat fall måste handläggaren begära in dessa uppgifter från dig och då tar det längre tid att få ett beslut.

Din ansökan om bistånd kan komma att avslås om du inte lämnar begärda uppgifter eller handlingar.

Alla beslut om försörjningsstöd kan överklagas enligt förvaltningslagen. Överklagandet ska göras skriftligt. Du måste tala om vilket beslut som överklagas och vad du är missnöjd med.

Socialtjänsten är skyldig att hjälpa dig med överklagandet. Du måste skicka överklagandet till handläggaren senast tre veckor efter att beslutet fattades.

Vi har tystnadsplikt! Det kan vara jobbigt att vara så utlämnande som du får lov att vara i kontakten med oss och det kan därför vara skönt att veta att allt du säger skyddas av offentlighets och sekretesslagen.

Kontakt nybesökssamtal

Ring kommunens växel 0581-810 00.

Telefontid för nybesökssamtal är måndag och torsdag kl. 13-14.

Kontakt handläggare

Kommunens växel 0581-810 00.

Telefontid för kontakt med handläggare är måndag–fredag kl. 9.30-10.

Provräkna om du kan få försörjningsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mina Sidor - försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad