Familj, barn och ungdom

I Lindesbergs kommun arbetar vi för att barn och ungdomar ska må bra och få växa upp under så trygga hemförhållanden som möjligt. Lindesbergs kommun ska vara en bra plats för familjer att bo på. För att nå dit finns verksamheter som kan erbjuda dig råd, stöd och hjälp.

Flicka som sitter och kollar på en ipad.

Om du och din familj får problem som ni inte själva kan lösa, kan ni vända er till oss på Familjeenheten. Vi arbetar med barn och ungdomar mellan 0-18 år och deras familjer. Här kan ni få hjälp, råd, stöd samt information om andra hjälpmöjligheter i samhället.

Det finns stunder i livet när vi föräldrar känner att vi inte riktigt räcker till, har ork eller hälsa nog att ta hand om våra barn, Det kan också vara så att våra barn genomgår svåra perioder som skapar konflikter med föräldrarna. I båda fallen kan det vara skönt att få prata med någon som kan ge råd och hjälp. Vi lyssnar på dig och arbetar tillsammans fram en lösning.

Enligt socialtjänstlagen är socialförvaltningen skyldig att utreda de barn och ungdomar som är i behov av hjälp. Ett barn eller en ungdom kan aktualiseras hos oss genom en anmälan från myndigheter eller privatpersoner. Vi tar också emot egna ansökningar om bistånd som gäller familjers behov av råd och stöd.

Vad gör vi?

Vid påbörjad utredning tar vi kontakt med barnets föräldrar, anhöriga och andra människor som kan ha information av värde för utredningen. Vi försöker hjälpa föräldrarna tillrätta med de problem som finns. Ibland kan det räcka med ett samtal eller stöd i att lösa problemet inom den egna omgivningen.

Övriga stödinsatser vi kan ge är t ex kontaktperson och kontaktfamilj. Om vi tillsammans med dig ser att en sådan hjälp skulle underlätta din och ditt barns situation gör vi en överenskommelse om hur ofta och på vilket sätt kontakten ska fylla behovet. Det kan vara allt ifrån telefonkontakt till endagsaktiviteter och övernattning någon gång ibland. Ibland kan en familj vara i behov av pedagogiskt stöd i hemmet med hjälp av en familjepedagog.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga förhållanden. Handlingarna är sekretessbelagda och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem.

All kontakt med oss är kostnadsfri.

Kontakta oss

Ring kommunens växel 0581-810 00

Faxnummer Familjeenheten 0581-139 56

Senast uppdaterad