ABC 3-12 år föräldraträffar

Tecknad bild på barn som byggt en koja och en mamma som säger: Åh vilken fin koja.

Lindesbergs kommun och Region Örebro län bjuder in till familjestödsträffar för alla föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Syftet med träffarna är att stärka relationerna mellan föräldrar och barn samt att främja barns positiva utveckling.

ABC står för Alla barn i centrum och är ett program som tagits fram för att hjälpa till att stärka relationen mellan barn och förälder. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention.

Du är expert på ditt eget barn

De flesta föräldrar känner igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

  • Hur kan vi undvika konflikter?
  • Hur får vi mer tid tillsammans med barnen?
  • Hur skapar vi harmoni vid matbordet?
  • Hur undviker vi stressiga situationer?

Du som förälder är expert på ditt eller dina barn, så dela med dig av dina erfarenheter, ta del av andra föräldrars och gruppledarnas erfarenheter, idéer och aktuell forskning!

Träffar hösten 2022

Datum: 13 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober och en uppföljningsträff 22 november.

Tid: 16.00-18.30

Plats: Vårdcentralen i Storå, Kopparbergsvägen 17.

Vi träffas vid fem tillfällen. Träffarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika.

ABC föräldrarutbildning nationellt Länk till annan webbplats.

Folder för ABC 3-12 år i Storå - för utskrift Pdf, 566.5 kB.

För anmälan, frågor och funderingar

Maria Olme Nilsson

maria.nilsson1@lindesberg.se

073-983 21 84

Tova Heiniemi

tova.heiniemi@regionorebrolan.se

Programmet ABC har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FNs barnkonvention. ABC har utvärderats av Karolinska Institutet och resultatet visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

Senast uppdaterad