ABC 3-12 år föräldraträffar

En skrattande pojke som leker att han flyger flygplan på pappas fötter.

Familjecentralen i Lindesberg bjuder in till familjestödsträffar för alla föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Syftet med träffarna är att stärka relationerna mellan föräldrar och barn samt att främja barns positiva utveckling.

ABC står för Alla barn i centrum och är ett program som tagits fram för att hjälpa till att stärka relationen mellan barn och förälder. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention.

Du är expert på ditt eget barn

De flesta föräldrar känner igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

  • Hur kan vi undvika konflikter?
  • Hur får vi mer tid tillsammans med barnen?
  • Hur skapar vi harmoni vid matbordet?
  • Hur undviker vi stressiga situationer?

Du som förälder är expert på ditt eller dina barn, så dela med dig av dina erfarenheter, ta del av andra föräldrars och gruppledarnas erfarenheter, idéer och aktuell forskning!

Träffar våren 2022

Datum: 11 april, 25 april, 9 maj, 23 maj samt uppföljningsträff 14 juni.

Tid: 16.00-18.30

Plats: Öppna förskolans lokal på Familjecentralen i Lindesberg, Banvägen 24.

Föräldrarstödsutbildningen våren 2022 är nu fullbokad, det planeras för att starta en grupp i höst i Storå.

Vi träffas vid fyra tillfällen. Träffarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika.

Folder "ABC 3-12 år" Pdf, 742 kB.ABC föräldrarutbildning nationellt Länk till annan webbplats.

För anmälan, frågor och funderingar

Camilla Söderlöf

camilla.soderlof@lindesberg.se

070-205 28 70

Maria Olme Nilsson

maria.nilsson1@lindesberg.se

073-983 21 84

Programmet ABC har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FNs barnkonvention. ABC har utvärderats av Karolinska Institutet och resultatet visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

Senast uppdaterad