ABC föräldraträffar i kommunen - välkommen med din anmälan!

En hand med en liten vit blomma.

ABC står för "alla barn i centrum" och vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

- Alla är vi experter på föräldraskap. Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov, menar Tova Heiniemi som är kurator och praktiskt samordnar utbildningarna.

Värdefulla timmar

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Hela programmet pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halv timme. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare.

- På träffarna tar vi del av både varandras erfarenhet och forskning. Lärdomar och insikter vi sedan bär med oss och praktiserar hemma mellan träffarna, berättar Tova.

Fika ingår och utbildningen är kostnadsfri. Information om grupper och tider finns under relaterad information längre ner på sidan.

För anmälan, frågor och funderingar

Tova Heiniemi - skolkurator
tova.heiniemi@lindesberg.se
0581-816 67, 070-600 85 72

Nicole Koivula - undersköterska Freja VC
nicole.koivula@regionorebrolan.se
076-310 66 55

Cecilia Eriksson - socialsekreterare
cecilia.eriksson@lindesberg.se
0581-810 00 (växel)

Ditte Hedlund Tammi - skolsköterska
ditte.tammi@lindesberg.se
0581-833 94

Jennie Niklasson - specialpedagog
jennie.niklasson@lindesberg.se
0581-811 32

Karin Karlsson - undersköterska
karin.karlsson@lindesberg.se
0581-853 58

Marie Wellander - pedagog
marie.wellander@lindesberg.se
0581-811 57

ABC Föräldraträffar är ett koncept framtaget av Stockholms stad i samarbete med Karolinska institutet och används i flera kommuner. Här i länet erbjuds träffar i alla norrkommuner i samarbete med Region Örebro län.

Senast uppdaterad