Adoption

Adoption innebär att ett barn får en ny familj, både känslomässigt som juridiskt.

Du kan adoptera ett barn från utlandet (internationell adoption). Gifta par kan adoptera den andre makens, makans eller registrerade partners barn (styvförälderadoption).

Om du är intresserad av att adoptera ska du kontakta en socialsekreterare för ett informationsmöte. Därefter får du gå en förberedande utbildning om adoption.

Utredning

Efter utbildningen görs en utredning som blir ett underlag för socialnämndens beslut om medgivande till adoption. I utredningen gör man en individuell bedömning om den sökandes möjligheter att ta emot ett barn för adoption.

De formella kraven för att få ta emot adoptivbarn är att de/den sökande fyllt 25 år och att de blivande föräldrarna är gifta med varandra eller har ingått partnerskap. Även ensamstående kan få adoptera barn.

Medgivande

Om utredningen visar att du är lämplig som adoptivförälder kan socialnämnden ge dig ett så kallat medgivande att adoptera. Ett barn som är adopterat från utlandet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige.

Kontakta socialtjänsten individ och familj

Telefon 0581-810 00

Senast uppdaterad