Fältarna

Fältgruppen riktar sig främst till ungdomar i åldrarna 13-18 år. Ett uppdrag är att vistas i miljöer där ungdomar befinner sig dagtid, men även kvällar och helger.

Bild på fältarna Johan och Claes.

Fältgruppen består av två fältkuratorer och är en del av det förebyggande arbetet inom socialtjänsten. Vi har hela Lindesbergs kommun som upptagningsområde. Vi har både tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Det betyder att det ungdomen berättar för oss, stannar hos oss, förutom när det finns risk att ungdomen far illa. Verksamheten bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomars integritet.

Det är också fältgruppens uppdrag att kontakta föräldrar om vi känner oro för en ungdom. Detta för att i ett tidigt skede uppmärksamma och engagera föräldrarna. Föräldrar är också välkomna att kontakta oss vid oro för sin tonåring. Vi kan erbjuda familjen/ungdomen stödjande och motiverande samtal för att bidra till en positiv utveckling.

Fältgruppen har ett nära samarbete med skola, polis, fritidsgårdar, och andra viktiga ungdomsaktörer.

Vårt kontor finns på Kristinavägen 26, Lindesberg.

Kontakta fältarna

Claes Lamourin 076-725 76 19
Johan Andersson 076-725 76 20

Senast uppdaterad