Föräldrar emellan

På grund corona har föreläsningarna i serien Föräldrar emellan flyttats fram. Nya datum kommer att publiceras så snart de är klara.

Vuxen och barn tittar på en kamera.

Föräldrar emellan är en föreläsningsserie i Lindesbergs kommun som riktar sig till föräldrar med barn och ungdomar i åldern 0–18 år.

Alla föreläsningar är helt kostnadsfria

Förutom inbjudna föredragshållare, finns även representanter från olika kommunala verksamheter på plats både före och efter föreläsningarna för att föräldrar skall kunna ta kontakt och diskutera aktuella frågor.

- Föräldraskapet handlar mycket om glädje och stolthet, men också om otillräcklighet och dåligt samvete. En ökad trygghet i föräldrarollen skapar förutsättningar för trygga barn och i förlängningen även ett tryggare samhälle, menar Christian som tillsammans med några lokala samverkanspartners är glad att erbjuda vårens och höstens mötesplatser till föräldar i kommunen.

- Genom ökad kunskap om barnets hälsa och positiva utveckling maximerar vi tillsammans barnets skydd mot ohälsa och sociala problem, säger Christian.

Vid varje tillfälle bjuds det på enklare fika.

För mer information om projeket och föreläsningsmaterial, kontakta susann.cederlund@nora.se

Varmt välkommen!

Arrangör

Arrangör är Lindesberg kommun i samverkan med Region Örebro län, Svenska kyrkan Linde-Bergslags församling, Rädda barnen och SENSUS studieförbund.

Libo och Lions Kristina Lindesberg är med och stöttar verksamheten som sponsorer.

Senast uppdaterad