Föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste föräldraskapet fastställas och bekräftas.

Det är först när bekräftelse utförts som barnets juridiska rättigheter såsom t.ex. arvsrätt och rätt till faderns efternamn börjar gälla.

Boka tid för bekräftelse av föräldraskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från och med 1 januari 2022 ska föräldraskap bekräftas digitalt direkt hos Skatteverket inom två veckor efter barnets förlossning. Du kan även anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket.

Anmälan finns på sidan Nybliven förälder på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om bekräftelsen inte skett digitalt kommer Socialnämnden att underrättas 15 dagar efter barnets födelse och kallar därefter förälder/föräldrar till Familjerätten på besök hos kommunen.

Möjligheten att få dokumenten hemskickade för underskrift upphör efter 31 december 2021.

Hur går det till?

Om digital föräldrabekräftelse inte görs till Skatteverket inom 14 dagar efter barnets födelse får kommunen en underrättelse från folkbokföringen. Kommunen skickar därefter ett brev till den som föder barnet, som ombeds att kontakta handläggare. I samband med att den som föder barnet kontaktar kommunen avtalas en tid för att träffa en familjerättssekreterare eller administratör för att skriva under handlingarna. Träffen äger rum i kommunhuset. När det gäller föräldrar som lever i samboförhållande är utredningen ofta enkel.

Föräldrarna kan välja att underteckna handlingarna innan barnet är fött, från och med vecka 23 i graviditeten. Detta görs hos familjerätten i kommunen. Bekräftelsen färdigställs två veckor efter barnets födelse då socialnämnden får besked från Skatteverket om nyfött barn.

Gemensam vårdnad

Är föräldrarna överens om att ha gemensam vårdnad kan detta anmälas direkt till Skatteverket inom 14 dagar efter barnets födelse. Det kan även göras i samband med eventuellt möte för undertecknande av föräldraskapsbekräftelse hos socialnämnden.

Föräldrar kan anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket även vid senare tillfälle.

Assisterad befruktning

Om barnet tillkommit genom assisterad befruktning krävs intyg från svensk hälso- och sjukvård eller godkänd klinik utomlands. Grundregel är att barnet har rätt till information om sitt genetiska ursprung och donatorn får inte vara anonym.

Är du ensamstående och genomgått assisterad befruktning enligt ovanstående blir du barnets enda rättsliga förälder. En utredning behöver ändå skapas hos familjerätten i kommunen.

Senast uppdaterad