Föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste föräldraskapet bekräftas i en formell handling.

Det är först när denna undertecknats som barnets juridiska rättigheter såsom t.ex. arvsrätt och rätt till faderns efternamn börjar gälla.

Hur går det till?

I samband med att ett barn till ogifta föräldrar föds, får kommunen information om det från folkbokföringen. Kommunen skickar ut ett brev till modern där hon ombeds att kontakta kommunen. Då modern kontaktar kommunen görs det upp en tid för att träffa en familjerättssekreterare eller administratör, och skriva under handlingarna. Träffen äger rum i kommunhuset.

Gemensam vårdnad

Är föräldrarna överens om att ha gemensam vårdnad om barnet görs anmälan om detta i samband med denna träff. Föräldrarna kan även underteckna handlingarna innan barnet är fött.

Föräldrar kan också senare anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket.

Senast uppdaterad