Akut hjälp

Om du eller någon annan behöver hjälp i en akut situation finns hjälp och stöd dygnet runt.

SOS Alarm

Är du i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp ringer du SOS Alarm.
Som döv, tal- elle hörselskadad kan du anmäla dig till tjänsten att larma 112 via SMS.

Polis

Polisens uppdrag är att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten. Kontakta polisen 114 14.

Sjukvårdsrådgivningen

Sjukvårdrådgivningen når du på 1177, dit kan du kan ringa dygnet runt för råd om vård. Du får svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver besöka sjuksköterska eller läkare.

Giftinformation

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt. Ring 010-456 67 00 i mindre brådskande fall – dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om förgiftningar besvaras på dagtid.

Information vid olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Hit kan alllmänheten ringa och få information.​

Socialjour

Under kontorstid nås socialsekreterare via kommunens växel. Efter kontorstid hanteras akuta ärenden av Örebro kommuns socialjour på telefon 019-21 41 05 samt SOS Alarm 112.

BRIS- Barnens hjälptelefon

Till Barnens hjälptelefon 116 111 kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte när du ringer. Du behöver inte tala om vem du är. Du bestämmer själv vad du vill prata om.

BRIS Vuxentelefon - om barn

Till BRIS vuxentelefon 077-150 50 50 kan du ringa om du vill prata med någon om frågor eller oro som rör barn. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn. Du kan också få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.

Röda korset - Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour för barn och unga upp till 25 år som drivs av Röda korstets förbund. Oavsett vem du är eller var du befinner dig så kan du chatta med jourhavande kompis, i chatten är du anonym. Chatten är öppen tisdag, torsdag och söndag mellan klockan 17:00-20:00.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er.

UMO - Ungdomsmottagningen på nätet

​UMO är en webbplats för alla mellan 13-25 år. Där kan man få kunskap om kroppen, sex, alkohol och droger, självkänsla, att må dåligt och mycket annat. Man kan få svar om man undrar något eller oroar sig för något. Du har möljlighet att ställa anonyma frågor. Man kan också få nya idéer om hur man kan tänka kring sitt liv.

Youmo - ungdomsmottagning på flera språk

Ungdomsmottagningen på nätet för alla som är mellan 13 och 25 år, på svenska, arabiska, persiska, somaliska och tigrinska. På Yuomo kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

HBTQ-jourernas riksförbund

Har någon gått över din gräns? HBTQ-jouren finns för dig som identifierar dig som hbtq-person och som blivit utsatt för kränkningar, hot och våld. Även du som anhörig och vän till våldsutsatta hbtq-personer eller du som i ditt yrke möter utsatta hbtq-personer är välkommen att höra av dig. Kontakta HBTQ-jouren på 020-34 13 16 eller boj@rfsl.se.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Du kan vara anonym i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs. Brottsofferjouren erbjuder medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår, information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor, stöd vid eventuell rättegång och hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för. Grunden i jourens arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Kontakta jouren på 116 006 eller info@orebrolan.boj.se

Nationella hjälplinjen

Hit kan du ringa om du har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd. Öppet 13-22 alla dagar telefonnummer 020-22 00 60.

Psykiatrisk akutmottagning

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till psykiatriska mottagningen på USÖ.

Senast uppdaterad