Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa bör du kontakta socialtjänstens familjeenhet för rådgivning eller anmälan.

En nallebjörn som ligger under ett täcke och som har ett plåster i pannan.

Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Om du väljer att uppge ditt namn kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet. Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan.

Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. Anmälan görs antingen per telefon eller brev.

All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Kontakta oss

Ring kommunens växel 0581-810 00

Faxnummer Familjeenheten 0581-139 56

Senast uppdaterad