ABC 3-12 år föräldraträffar

Tecknad bild på barn som byggt en koja och en mamma som säger: Åh vilken fin koja.

Lindesbergs kommun och Region Örebro län bjuder in till familjestödsträffar för alla föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Syftet med träffarna är att stärka relationerna mellan föräldrar och barn samt att främja barns positiva utveckling.

ABC står för Alla barn i centrum och är ett program som tagits fram för att hjälpa till att stärka relationen mellan barn och förälder. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention.

Träffarnas innehåll

ABC består av fyra gruppträffar kring var sitt tema samt en uppföljningsträff. Träffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare.

Träff 1 – Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att
ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider

Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Träff 5 – Uppföljning

På uppföljningsträffen träffas vi igen för att prata om hur det har gått. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra?

Folder ABC 3-12 år 2023 för utskrift Pdf, 346.9 kB.

Anmälan

Anmäl dig till ABC 3-12 år på mejl till gruppledare.

Kontakt

Gruppledare

Oskar Jakobsson

oskar.jakobsson@regionorebrolan.se

Lena Persson

lena.persson@lindesberg.se

Camilla Gustafsson

camilla.gustafsson@lindesberg.se

Ida Svebeus

ida.svebeus@lindesberg.se

Maria Nilsson Olme

maria.nilsson1@lindesberg.se

Fatima Nylén

fatima.nylen@regionorebrolan.se

Tova Heiniemi

tova.heiniemi@regionorebrolan.se

Senast uppdaterad