ABC tonår föräldraträffar

Fyra ungdomar sitter och pratar ute.

ABC tonår är föräldraträffar som syftar till att stärka relationen mellan dig och din tonåring. Vi erbjuder nu föräldraträffar för alla föräldrar med barn i åldern 13-19 år att delta.

ABC står för Alla barn i centrum och är ett program som tagits fram för att stärka relationen mellan barn och förälder. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention.

ABC tonår är ett generellt föräldrastödsprogram som riktar sig till alla föräldrar som har tonåringar hemma. ABC tonår syftar till att främja barns positiva utveckling och stärka relationen mellan föräldrar och tonåringar.

Träffarnas innehåll

ABC tonår består av fyra gruppträffar á 2,5 timme och leds av utbildade gruppledare.

Träff 1 – Vara tillsammans

Att vara tonårsförälder. Hitta sätt att ha tid ihop med din tonåring.

Träff 2 – Bra samtal

Lyssna och bekräfta din tonåring. Kommunicera på ett lugnt sätt.

Träff 3 – Välja en lugn väg

Må bra som förälder och minska stress. Hantera besvärliga situationer på ett lugnt sätt.

Träff 4 – Hantera problem

Att stå kvar som förälder även då du ställs inför utmanande situationer.

Folder ABC tonår 2023 för utskrift Pdf, 542 kB.

Senast uppdaterad