Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) har en gemensam överförmyndarnämnd med säte i Ljusnarsberg.

Vad är en överförmyndarnämnd?

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) en gemensam överförmyndarnämnd med sitt säte i Ljusnarsbergs kommun.

Bergslagens överförmyndarnämnd består av fem ledamöter som utses av kommunfullmäktige i respektive kommun. Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Bergslagens överförmyndarnämnd står under tillsyn av Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Senast uppdaterad