Vem kan få en god man?

Det finns två kriterier som måste uppfyllas för att få god man eller förvaltare.

  • Personen kan inte ta hand om sina intressen på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, försvagad hälsa eller liknande tillstånd.
  • Hjälpbehovet kan inte lösas på mindre ingripande sätt. I många fall kan det räcka med att personen får hjälp av anhöriga, socialtjänsten eller banktjänster.

Behov av god man eller förvaltare?

Om du behöver en god man eller förvaltare kan du vända dig till din biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef. Socialtjänsten och sjukvården är skyldiga att anmäla behov av god man.

Du kan också ansöka om god man eller förvaltare direkt hos tingsrätten, vilket även anhöriga kan göra.

Ansök om god man på Sveriges domstolars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad