Serviceteamet

Kommunens serviceteam utför olika sorters uppdrag till pensionärer folkbokförda i kommunen för att underlätta för dessa att bo kvar i eget boende.

Serviceteamet utför även tjänster i kommunens egna verksamheter såsom flytt, städning, uppsättning av ramper vid bostadsanpassning med mera.

Syftet med serviceteamet är att erbjuda en anställning för de personer som står långt från arbetsmarknaden och har ett arbetshinder. Tanken är att ge en möjlighet för personen att öka chanserna att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Serviceteamet tillhör arbetsmarknadsenheten och är placerad på Masugnen.

Återbruket är Lindesbergs kommuns annonsmarknad för intern återanvändning av möbler och andra föremål som kommunen äger. Återbruket är ett steg i ledet att hjälpa kommunens verksamheter att göra hållbara val när det gäller konsumtion, återvinning och återbruk. Återbruket fungerar på liknande sätt som andra webbaserade annonstjänster som till exempel Blocket. Endast saker som kommunen äger får annonseras och tas över i syfte att användas inom kommunen. Kommunala verksamheter söker efter möbler, vitvaror och inventarier på Återbruket innan vi gör nya inköp.

Uppdrag som du kan få hjälp med av Serviceteamet

Snöskottning
Vintertid när snön kommer så kan Serviceteamet komma och skotta åt dig. Vi kan även hjälpa dig med att sanda om det är halt. Anmäl dig som abonnerande kund så gör vi upp ett schema för hela vintern.

Gräsklippning
Sommartid finns Serviceteamet redo att klippa din gräsmatta. Anmäl dig som abonnerande kund så gör vi upp ett schema för hela sommaren.

Häckklippning
Om häcken runt tomten blivit för hög, kan serviceteamet hjälpa till med att klippa den till lagom höjd.

Trimning/röjning
När tomten är på väg att växa igen med sly och högt gräs har serviceteamet röjsågar för att klara av uppdraget. Personalen som utför uppdraget har utbildningoch är behöriga att röja.

Lövkrattning
Serviceteamet erbjuder krattning och även bortforsling av löv/ris.

Transport av grovsopor till soptippen
Serviceteamet kan köra visst avfall till soptippen vid Södra Måle.


För abbonerande kunder


Gräsklippning
Snöskottning inklusive sandning

256 kr/timme
256 kr/timme

Priserna inkluderar framkörningsavgift


Övriga uppdrag


Trimning, häckklippning, flyttar m.m.
Framkörning övriga uppdrag

380 kr/timme
9,45 kr/km

Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex.
Priserna är beslutade av KommunfullmäktigeKontakta serviceteamet

Nilsson, Karl
0581-812 94
karl.nilsson@lindesberg.se
Arbetshandledare Serviceteamet

Bodin, Morgan
0581-810 98
morgan.bodin@lindesberg.se
Arbetshandledare Serviceteamet

Senast uppdaterad