Serviceteamet

Kommunens serviceteam utför olika sorters uppdrag till pensionärer folkbokförda i kommunen för att underlätta för dessa att bo kvar i eget boende.

Gruppfoto underför en ytterdörr på tolv stycken män som arbetar i serviceteamet.

Serviceteamet utför även tjänster i kommunens egna verksamheter såsom flytt, städning, uppsättning av ramper vid bostadsanpassning med mera.

Syftet med serviceteamet är att erbjuda en anställning för de personer som står långt från arbetsmarknaden och har ett arbetshinder. Tanken är att ge en möjlighet för personen att öka chanserna att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Serviceteamet tillhör arbetsmarknadsenheten och är placerad på Masugnen.

Uppdrag som du kan få hjälp med av Serviceteamet

Snöskottning

Vintertid när snön kommer så kan Serviceteamet komma och skotta åt dig. Vi kan även hjälpa dig med att sanda om det är halt. Anmäl dig som abonnerande kund så gör vi upp ett schema för hela vintern.

Gräsklippning

Sommartid finns Serviceteamet redo att klippa din gräsmatta. Anmäl dig som abonnerande kund så gör vi upp ett schema för hela sommaren.

Häckklippning

Om häcken runt tomten blivit för hög, kan serviceteamet hjälpa till med att klippa den till lagom höjd.

Trimning/röjning

När tomten är på väg att växa igen med sly och högt gräs har serviceteamet röjsågar för att klara av uppdraget. Personalen som utför uppdraget har utbildningoch är behöriga att röja.

Lövkrattning

Serviceteamet erbjuder krattning och även bortforsling av löv/ris.

Transport av grovsopor till soptippen

Serviceteamet kan köra visst avfall till soptippen vid Södra Måle.

Flytt

Behöver du flytta möbler eller ska byta boende kan serviceteamet
hjälpa dig med flytten.

 För abbonerande kunder

Gräsklippning

246 kr/timme

Snöskottning inklusive sandning

246 kr/timme

Priserna inkluderar framkörningsavgiftÖvriga uppdrag

Häckklippning, flyttar mm

364 kr/timme

Framkörning övriga uppdrag

9,07 kr/km

Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex.

Priserna är beslutade av Kommunfullmäktige.Kontakta serviceteamet

Farhad Eliassi, Arbetsledare
farhad.eliassi-sarzali@lindesberg.se
0581-810 98

Sven-Erik Persson, Arbetshandledare
sven-erik.persson@lindesberg.se
0581-812 94

Relaterad information

Senast uppdaterad