Trygghetslarm

För att du som bor i eget boende ska känna dig trygg och säker i vardagen finns möjlighet att få trygghetslarm installerat. Trygghetslarmet fungerar inomhus i din bostad.

Om trygghetslarm​

  • Ansökan om trygghetslarm görs hos kommunens biståndshandläggare.
  • Larmet kan bäras kring halsen eller på armen.
  • En fast månadsavgift tas ut för trygghetslarmet.

Vi använder oss av digitala trygghetslarm som söker nät från flera mobiloperatörer och använder den signal som fungerar bäst. Det kan därför vara så att ett digitalt larm fungerar utan problem, även om en viss operatör fungerar dåligt.

Det digitala larmet slutar inte att fungera även om det blir strömavbrott. De digitala larmen har hög batterikapacitet och klarar av även längre strömavbrott.

Trygghetslarm för dig över 80 år

Alla personer över 80 år som så önskar beviljas trygghetslarm. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

Ansökan

Du ansöker om trygghetslarm hos kommunens biståndshandläggare.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för trygghetslarm vilken justeras årligen efter prisindex.

Har du frågor om larm? - Kontakta biståndshandläggare

0581-817 01

bistandshandlaggare@lindesberg.se

Telefontider måndag-fredag klockan 8.00-9.30.

Senast uppdaterad