Invandring och integration

I Lindesbergs kommun ska alla invånare ha lika rättigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Kommunens verksamheter jobbar både för att främja integration samt för en fungerande mångfald i vårt samhälle.

Som nyanländ i Sverige får du stöd från Arbetsförmedlingen. De ansvarar för etableringsinsatser som ska hjälpa dig att på bästa sätt komma in i samhälls- och arbetslivet.

För vem gäller etableringsinsatser?

Lagen om etableringsinsatser gäller för dig som är nyanländ med uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och är

  • mellan 20-64 år gammal
  • mellan 18-19 år utan föräldrar i Sverige
  • anhörig, i samma ålder som de som nämns ovan, och som sökt uppehållstillstånd inom två år från att personen som du har anknytning till togs emot i en kommun.

Vad är etableringsinsatser?

Etableringsinsatser är alla aktiviteter som Arbetsförmedlingen ansvarar för och som de genomför tillsammans med olika aktörer för att du som nyanländ ska komma in samhälls- och arbetslivet på bästa sätt.

Insatserna bygger på lagen (2010:197) om etableringsinsatser som började gälla den 1 december 2010. Lagen har förändrat ansvarsfördelningen mellan myndigheter och kommunen. Genom lagen vill man öka din och andra nyanländas egenmakt och valfrihet.

Läs mer om hur det går till på Arbetsförmedlingens hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad