Flyktingmottagande i Lindesberg

Migrationsverket har uppmanat alla kommuner att vara i beredskap för att ta emot människor på flykt och i Lindesberg är vi redo för att hjälpa till. Som kommun ansvarar vi för ensamkommande barn och ungdomar som kommer hit. Vi har också det sociala ansvaret för de vuxna asylsökande som kommer till Lindesberg.

En närbild av en ung man.

Flyktingmottagningen är en del av arbetsmarknadsenheten på Masugnen.

Samverkan mellan myndigheter

Vi i Lindesberg kommun samverkan även med andra aktörer så som Länsstyrelsen, Migrationsverket, Region Örebro och de andra kommunerna i regionen kring många praktiska frågor som ska samordnas.

I samarbete med Arbetsförmedlingen arbetar vi med bosättning, mottagning och etablering av nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Vi ordnar också så att barnen blir anmälda till skola och förskola.

Om du har fått uppehållstillstånd som flykting, är nyanländ och bosatt i Lindesbergs kommun ska du först vända dig till arbetsförmedlingens etableringshandläggare. Handläggarna på flyktingmottagningen samarbetar med Arbetsförmedlingen och kan sedan hjälpa till med praktikplats eller instegsjobb.

Försörjning under etableringsperioden

Under den så kallade etableringsperioden får den nyanlände ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. Kommunen ansvarar för försörjningen av personer som har fyllt 65 år vid ankomst till Sverige eller som av någon anledning inte kan delta i olika etableringsinsatser.

Stöd Vid flyktingmottagandet

Lindesberg kommun erbjuder service till alla nyanlända genom vår flyktingmottagning.

  • Flyktingmottagningen ansvarar för de nyanländas försörjning under den period som kallas för ”glappet”. Detta är en period där de nyanlända som inte har kommit igång med sin etableringsersättning och övriga bidrag från Försäkringskassan då istället kan ansöka om ekonomisk hjälp hos oss.
  • Vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning.
  • Vägledning Kan till exempel handla om hjälp med folkbokföring, registrering vid Försäkringskassan, hjälp med blanketthantering, hemutrustningslån från CSN, ansökan om skolan och barnomsorg och information om kommunen.
  • Undervisning i SFI och annan utbildning.

Mer information om flyktingmottagandet

Migrationsverket har ansvaret för mottagandet av de personer som söker asyl. Mer information om de processer som mottagandet innebär finns att läsa på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Örebro län har samlad information om flyktingsituationen från myndigheter och andra kommuner.

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta flyktingmottagningen

fatin.shakir@lindesberg.se

0581-816 71

Öppettider måndag till fredag klockan 10.00-11.00.

Hemsida för ​​nyanlända på många språk

www.informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en webbplats för nyanlända i Sverige och kan läsas på många olika språk.

På webbplatsen finns bland annat information om Sveriges kommuner, vilka regler som gäller för vård, boende, studier och arbete.

Senast uppdaterad