Missbruk

Vuxenenheten och alkohol och narkotikagruppens öppenvård är en utredning- och behandlingsresurs för personer över 18 år med alkohol- och narkotikaproblem.

Hos oss på vuxenenheten kan personer med beroendeproblematik få hjälp av kommunens vuxenhandläggare och öppenvårdsassistenter. Vi arbetar aktivt för att den enskilde ska få den hjälp och vård han eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk
Vi vill med vårt arbete skapa möjligheter för den enskilde att:

  • Leva ett drogfritt liv
  • Få en förbättrad livskvalité
  • Aktivera sina egna och externa resurser

På vilket sätt arbetar vi?

Utifrån en utredning upprättar vi individuella behandlingsplaner som ligger till grund för den fortsatta kontakten. Arbetet sker i form av individuella samtal och möten i vardagssituationer. Vid behov samverkar vi även med andra vårdgivare/myndigheter. Sådana aktörer kan vara psykiatrin, beroendecentrum, primärvården, frivårdsmyndigheten och arbetsförmedlingen.

Kontakten med alkohol- och narkotikagruppen är kostnadsfri. Du som har frågor eller funderingar om vår verksamhet kan ringa eller besöka oss. Du når oss via växleln.

Alla i Alkohol- och narkotikagruppen arbetar under sekretess.

Kontakt

Du som har frågor eller funderingar om vår verksamhet kan ringa kommunens växel 0581-810 00 och bli kopplad till alkohol- och narkotikagruppen.

Anhörig

Även du som anhörig kan vända dig till oss om du har behov av stöd.

Avgifter

Kontakten är avgiftsfri

Relaterade e-tjänster

Relaterad information

Senast uppdaterad