Sjukvård och tandvård

En man som tar blodtryck på en kvinna.

I Lindesbergs kommun finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

De har ett övergripande ansvar för att hälso- och sjukvården och rehabiliteringen i kommunen är säker och ändamålsenlig samt av god kvalité. Det innebär bland annat att ansvara för verksamhetstillsyn och uppföljning samt att utarbeta rutiner och riktlinjer för hälso- och sjukvården samt medicinsktekniska produkter.

De ansvarar för verksamhetstillsyn, uppföljning, egenkontroller, utredningsuppdrag och för att skriva patientsäkerhetsberättelse hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående år. Uppföljning av avvikelser, dokumentation, delegeringar av vårduppgifter ingår också i medicinska ansvaret.

Övriga arbetsuppgifter är att arbeta med utredningsuppdrag, ansvara för avvikelsehanteringen, att göra Lex Mariaanmälningar, att följa upp beslut om delegering och att säkerställa god dokumentation.

Medicinskt ansvariga samverkar inom kommunen och med andra vårdgivare.

Kontakt

Du når kommunens MAS och MAR via växeln 0581-810 00.

Vårdcentraler

I Lindesbergs kommun finns flera olika vårdcentraler som bedrivs av Region Örebro län.

Lindesbergs vårdcentral Länk till annan webbplats.

Freja vårdcentral Fellingsbro och Frövi Länk till annan webbplats.

Storå vårdcentral Länk till annan webbplats.

Tandvård

Tandvården sköter Folktandvården samt flera privata mottagningar.
Tandvårdskort ansöker du om hos kommunens handläggare.

Folktandvården Lindesberg Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad