Stöd vid funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt att få stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS.

En man i rullstol som klappar på en hund.

Kontakta LSS-handläggare

Servicetelefon 0581-817 79 

Telefontider måndag och fredag klockan 8-9, tisdag och torsdag klockan 13-14

Senast uppdaterad